Planner4You kan tilpasses dit behov og faglige praksis. Lad os sammen finde den bedste vej for dig.

KONTAKT: INFO@PLANNER4YOU.DK . +45 88 13 81 20 . ELLER OPRET SUPPORTSAG

Vi har mange brugere som har efterspurgt sparring i forhold til brugen af Planner4You, og derfor udbyder vi 6 forskellige kurser der skal hjælpe dig med at opsætte Planner4You efter dine behov.


01. GRUNDKURSUS, Personale (2t)

I grundkurset til personalet gennemgåes de funktioner du som medarbejder kommer til at bruge mest i en stan-dardløsning af Planner4You.

Vi kommer til at gennemgå brugen af mødeplan, time-optælling, kalender, fillagring, journalføring, medicinud-levering og generelt alle de store moduler.

02. GRUNDKURSUS, Administration (2t)

I grundkurset til administration gennemgås de opsætninger du som administrationsbruger kommer til at bruge mest i Planner4You.

Kurset indbefatter bl.a. opsætning af fillagring og adgangsopsætning på individ- og afdelingsniveau. Opsætning af mødeplan, arbejdstidsregler, timeoptælling, opsætning af flere afdelinger og meget mere. Også her kommer vi til at gå igennem de fleste moduler i Planner4You.

Det er Jeniith og John, som I kender fra supporttelefonen, der underviser på grundkurserne. De har stor erfaring med hvilke udfordringer man kan stå med i det daglige, og kan løse rigtig mange af jeres udfordringer ud fra deres erfaring i supporten.


03. JOURNAL- OG SKEMAKURSUS (4t)

I dette kursus får du hjælp til hvordan du selv kan oprette skemaer i vores journalmodul. Du lærer at knytte dem op på fokusområder eller borgerniveau og få dem til at inter-agere med resten af Planner4You.

I planner4You kan du lave dine egne skemaer, præcis så de passer til hvordan du arbejder.

Når du har været til et 4 timers kursus i vores journal- og skemamodul, vil du ikke længere være i tvivl om hvordan du kan tilpasse skemaerne til din praksis.

Jeniith har stor erfaring med det mere tekniske support. Her hos os er det ham der laver skemaopsætning og sætter rettigheder op for brugerne. Derfor er Jeniith også utrolig kompetent når det gælder journal opsætning og skemalægning.


04. MEDICINKURSUS

Medicinkurset omhandler hvordan vi håndterer medicin i Planner4You.
Målgruppen for medicinkurset er de medicinansvarlige. Efter endt medicinkursus vil de medicinansvarlige være i stand til at underviser øvrige personale i at dokumentere at medicinen er udleveret.

John har arbejdet mange år indenfor det socialpædagogiske område, nærmere på et behandlingshjem i Jylland. Igennem mange år som medicinansvarlig, har han stor erfaring med at udfylde medicinskemaer og sundheds-journal. John har desuden ligeså stor erfaring med at undervise.


05. FMK-KURSUS (4t)

FMK er nu en del af Planner4You som du kan tilgå på nøjagtig samme måde som du er vant til. Du kan hente ordinationer på det fælles medicinkort, anmode om recepter, bestille til apoteker og meget mere.

Målgruppen for FMK-kurset er de sundhedsfaglige medarbejdere, såsom sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Under FMK-kurset bliver du fortrolig med hvordan modulet er opbygget i Planner4You og hvorfor. Du vil få af vide hvordan du bruger modulet hensigtmæssigt, og hvordan du kan gøre dine medarbejderes hverdage lettere. Da FMK er et nyt modul vil der også være rig mulig-hed for specifikke brugsspørgsmål, og forbedringsforslag er kærkomment.

Det er vores chefprogrammør og udvikleren af FMK i Planner4You, Dennis Frank Mogensen, der sætter FMK-kurset i gang. Dennis er ekspert på programmering til det socialfaglige område. John vil også være deltagende fra tid til anden.


06. DOKUMENTATION OG PLANNER4YOU

Planner4You skal fyldes med pædagogisk dokumentation for at opfylde sit potentiale. Hvordan I vælger at sætte jeres dokumentation op kan diktere jeres pædagogiske vision og omvendt.

I vores sparringskursus “Dokumentation og Planner4You” får du sparring vedrørende dokumentation, progression og målbarhed i Planner4You, samt hvordan Planner4you’s journalmodul kan underbygge retning, relevans og kvalitet af den genererede data i relation til den enkelte organi-sations pædagogfaglighed og praksis.

For at skabe kontinuitet i den pædagogiske dokumen-tation, må der etableres en form for systematik i forhold til hvordan praksis dokumenteres.
Herudover er en stærk fælles fagligforståelse vigtig, således der skabes målbar data som kan være genstand for senere analyse vurderinger og fortolkninger.

For at vi kan give jer relevant og brugbar sparring vil vi gerne kvit og frit tage en uforpligtende samtale, om hvad der er bedst for jer i jeres nuværende situation.

Det er vores direktør, Dennis Sørensen, der kommer til at stå for “Dokumentation og Planner4You”. Dennis har 20 års erfaring som pædagog og mange år som leder; nu tilbyder vi hans ekspertise i at få den pædagogiske dokumentation til at arbejde sammen med Planner4You.


KONTAKT: INFO@PLANNER4YOU.DK . +45 88 13 81 20 . ELLER OPRET SUPPORTSAG