mødeplan

Planner4You Mødeplan sikrer, at der altid er fuldt overblik over den daglige gang og ressourceforbruget i virksomheden, både for medarbejderne og ledelsen.
Mindsker det administrative tidsforbrug og reducerer fejlmargin.

Funktioner

 • Planlægningsværktøj til medarbejdere: Der kan være behov for at planlægge for den enkelte medarbejder i forhold til møder og opgaver. med Planner4You går det let som en leg. Planner4You mødeplan er et nemt og intuitivt værktøj til planlægning.
 • Statistik/opsummering
 • Timeantal/mødetider: Alle medarbejderes mødetider og timetal kan lægges i mødeplanen, dermed er der overblik over hvem der er hvor, hvornår.
 • Tilpasningsmuligheder i forhold til gældende overenskomster
 • Afspadsering/sygefravær: Der kan laves statistik og registrering af afspadsering og sygefravær. Sygdom, ferie eller fridage kan føres ind i mødeplanen, og give overblik over hvilke medarbejdere der er til rådighed.
 • Ferieforbrug/ferietimer: Den enkeltes ferieforbrug og ferietimer kan registres i mødeplanen. På den måde sikres det at både ledelse og medarbejdere ved hvor meget ferie de har til rådighed.
 • Vagtplaner: Lav vagtplaner på en nem og hurtig måde. Der kan oprettes rulleplan ved faste vagter, hvilket minimerer tidsforbruget på at udarbejde en vagtplan.
 • Mønstersammenligning/grafer: Med mønstersammenligninger og grafer kan du lave statistik på på f.eks. sygefravær, tidsforbrug på de enkelte opgaver, hvilke perioder der har været særligt travle og meget andet. Denne sammenligning kan bl.a. bruges når i skal snakke trivsel på arbejdespladsen, som kan give overblik over om der er perioder hvor det er nødvendigt at kalde ekstra mandskab ind.
 • Periodisering
 • Eksport til eksternt software
 • Mulighed for at oprette flere mødeplaner
 • Udskrift af alle ovennævnte.