Overvågning af vandstanden

Overvågning af vandstanden i havne vandløb o.l. med Planner4You Tide-Alert. Når de brugerdefinerede niveauer overstiges, gives der varsel via SMS eller opkald.
Ved overvågning af vandstanden kan du sikre dig mod oversvømmelser ved f.eks. en stormflod.

Funktioner

 • Overvåger vandstandsmålinger fra eksterne dataleverandører
 • Mulighed for varsel, hvis der ikke modtages data fra leverandørerne, eller hvis der er afvigelser mellem to stationer
 • Kan sammenkøre data fra flere stationer, så falske alarmer kan undgås, selv hvis en station leverer forkert data
 • Brugerdefinerbare vandstandsniveauer – hvert niveau har tilknyttet en opkaldsliste
 • Opkaldslisterne kan redigeres vha. kontrolpanelet (web-interface)
 • Der opkaldes et brugerdefinerbart antal gange til hvert nummer på opkaldslisten for det gældende niveau. Hvis der ønskes kvittering fra bestemte personer, kan der ringes indtil der kvitteres for modtagelse.
 • Kontaktpersoner kan have flere telefonnumre, der kaldes til i prioriteret rækkefølge indtil opkaldet besvares, eller der kvitteres ved tryk på en tast.
 • Alle opkald samt kvitteringer logges. Logfilen kan vises/eksporteres vha. kontrolpanelet.
 • Opbygning
  • Dataleverandør -> database
   Service der overvåger dataleverandørernes vandstandsmålinger – værdierne indlæses i databasetabel for videre behandling.
  • Opkaldsstyring
   Service der sammenligner opsatte regler med seneste værdi i databasetabellen. Findes et match påbegyndes opkaldssekvensen.
  • Kontrolpanel
   Opkaldslister, niveauer og talebeskeder opsættes vha. brugervenligt web-interface.

Systemet leveres som en hostet løsning. Ved levering underskrives en standard lejeaftale mellem slutbrugeren og PDP Innovation ApS (leverandør).

Konfiguration af systemet (opkaldslister, osv.) foretages vha. et web-interface på en internet op-koblet PC.

Få Tide-Alert i dag og begynd overvågning af vanstanden i dit nærområde.