Introduktion
Planner4You er en tryg samarbejdspartner når det gælder sikkerhed og databeskyttelse. Vores platforme kan anvendes til registrering af mange forskelligartede oplysninger, herunder også følsomme personoplysninger, og derfor har sikkerhed den højeste prioritet hos os. Alle vores ansatte har gennemgået og underskrevet vores politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger.

Hos Planner4You, har vi stor opmærksomhed omkring, at vores systemer kan indeholde mange følsomme personoplysninger, men Planner4You er udelukkende ansvarlig for sikkerheden omkring dem, mens den dataansvarlige har hovedansvaret for indholdet (og lovligheden af indholdet).

PersonoplysningerGenerelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til en person. Personoplysninger opdeles i 2 kategorier – almindelige oplysninger og følsomme oplysninger. Almindelige oplysninger er dem, som oftest også er offentligt tilgængelige, så som navn, adresse og telefonnummer. Følsomme oplysninger kan være emner som helbred, religion, seksualitet, cpr nummer og økonomiske forhold mv.

Personoplysninger – Registrering i Planner4You
Når en bruger registrerer oplysninger i Planner4You, sørger vi for den optimale sikkerhed i forhold til tilgængelighed/adgangskontrol, lagring og transport af oplysningerne. Det er den dataansvarliges ansvar, at de registrerede oplysninger er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Sikkerhed
Vi har truffet omfattende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at de registrerede oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges, eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi arbejder udelukkende med egne servere, kryptering af de lagrede oplysninger, to-faktor sikkerhed, kryptering af transportlag, samt log registrering af aktivitet.

Formål
Formålet med indhentelsen og registreringen af oplysninger afgøres af den dataansvarlige, som også har ansvaret for lovligheden i forhold til registreringen.

Periode for opbevaring
Oplysningerne kan opbevares i det tidsrum, der for den dataansvarlige er tilladt i henhold til lovgivningen. Den dataansvarlige varetager selv vedligeholdelsen af de registrerede oplysninger. Planner4You sletter kun oplysninger efter instruks fra den dataansvarlige.

Videregivelse af oplysninger
Planner4You videregiver ikke oplysninger til andre parter.

Indsigt og klager
Såfremt en privatperson/borger ønsker at få indsigt i en registrering, skal der rettes henvendelse til den dataansvarlige.

Hvis en privatperson/borger vil klage over den dataansvarliges behandling af personoplysninger, kan der også tages kontakt til Datatilsynet.