Velkommen til Planner4You

Planner4You’s idegrundlag er at udvikle løsninger, der er intuitive, besparende og innovative til konkurrencedygtige priser, uden at vi går på kompromis med sikkerhed og kvalitet.

Det kan du med Planner4You

Intuitive og innovative løsninger der hurtigt bliver en del af din hverdag

Innovativ og besparende

6 moduler samlet i 1 Planner4you er et komplet værktøj, hvor du ikke behøver at tilkøbe moduler efter behov, men derimod får adgang til alle faciliteter med det samme.

Kalender

Nem og brugervenlig kalenderfunktion. Der vil aldrig være tvivl om, hvor den enkelte person/medarbejder er på et givet tidspunkt.

Intranet

Intranetdelen knytter faciliteterne sammen med dit eget besked-system, hvor du kan advisere kunder via SMS, eller give brugere besked via beskedsystemet.

Kartotek

Alle grundoplysningerne omkring enten kunder eller medarbejdere ligger i kartoteket, hvilket giver et utroligt godt overblik over alle virksomhedens virkeområder.

Journal

Ganske enkelt dit daglige arbejdsredskab omkring kunder/medarbejdere/projekter og meget andet.

Booking

Systemet bruges af alle, der har et behov for at planlægge møder, arrangementer mv., men også dine medarbejdere, sælgere eller en booker kan anvende systemet.

Mødeplan

Mødeplanen sikrer, at der altid er, fuldt overblik over den daglige gang og ressourceforbruget i virksomheden, både for medarbejderne og ledelsen.
Mindsker det administrative tidsforbrug

Pictogram modul

Med Planner4You’s Pictogram modul kan den fysiske Pictogramtavle skiftes ud med en digital. Der kan planlægges både dagsprogram og ugeprogram i samarbejde med den enkelte borger

Andre produkter

Planner4You udvikler meget andet end vores løsninger til institutioner o.l. Vi tilbyder også andre produkter bl.a. Tidealert der overvåger vandstand og varsler ved forhøjet vandstand, samt DISKsystem intelligent komfortventilation og meget andet

De bruger vores løsninger

Planner4You tilbyder mange forskellige løsninger. Vores løsninger bliver brugt af mange forskellige typer kunder

seneste nyt

Planner4You er altid i gang med at udvikle nyt her kan du se nye tiltag

Medicin kursus

Medicin kursus

Nu tilbyder Planner4You grundkurser i håndtering af medicin. En kursusdag, på medicin kursus (ca. 4 timer) består af følgende moduler:

  • Oprettelse af medicin i Planner4You
  • Dosering af medicin
  • Regulering af medicin
  • Udlevering af PN-medicin
  • Udskrivning af medicinjournal
  • Dokumentation af medicinudlevering
  • Udskrivning af medicinskema

Pris pr. deltager inkl. forplejning: kr. 1200,- eks. moms.

Vores Medicin kursus vil blive varetaget af John Blomkvist.


FMK godkendt

Endelig er Planner4Yous FMK løsning godkendt. Opkobling til sundheds-data-nettet er under proces ved SDN og forventes at være live indenfor kort tid.
For eksisterende kunder som ønsker opkobling til FMK vil dette være gratis, som loyalitetsbonus så længe kunden er kunde hos Planner4-You i et uafbrudt forløb.

FMK er meget omkostningstungt. Derfor vil nye kunder blive op-krævet abonnement for deres FMK-opkobling.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial